Návrh zahrady Tisk Email

Pro návrh zahrady potřebujeme znát Vaše požadavky a mít situační plánek Vašeho pozemku. Zahradu si přijedeme vyfotografovat a na místě domluvit podrobnosti.


Součástí základního návrhu je půdorysný plán zahrady, kde je vyobrazeno rozložení plánovaných záhonů a trávníků.


Další částí může být počítačový návrh, který vytváříme z fotografií zahrady, do nichž pomocí speciálního programu instalujeme navrženou výsadbu. Zákazník tak předem ví, jak jeho zahrada jednou může vypadat.

původní stav                              PC návrh                       výsledná realizace


Návrh zahrady je v případě její následné realizace zdarma.